akut slamsugning logo

Vi udfører
rensning af vejbrønde

Ring efter slamsugeren når der skal renses vejbrønde

Rensning af vejbrønde for private, foreninger og kommuner

Vejbrønde findes overalt i Danmark. og har altid tilhørende sandfang. Sandfanget skal sikre at kloakrørene ikke stopper til. Hvis et sandfang er ved at være fyldt, fungerer det slet ikke. Så vil kloakrørene hurtigt blive fyldt med snavs og stoppe til. Blandt andet derfor er det vigtigt at foretage rensning af vejbrønde med jævnlige intervaller.

Når vejbrønde renses er det vigtigt at gennemgå flere punkter. Tilløbs- og afløbsrør spules grundigt, riste rengøres, vejbrønde suger fri for slam og sand og andet som er i vejen for at vandet kan løbe uden problemer.

Privat, erhverv eller forening?

Vores kunder har ofte brug for løbende tømning og rensning af vejbrønde. Derfor er vi vant til at klare opgaven effektivt, men med den nødvendige grundighed. Det er ofte en grundejerforening, kommune eller stat som har ansvar for at tømme vejbrøndene.

Ansvaret afhænger af hvem som ejer vejen. Rensning af vejbrønde skal sikre at vand ledes korrekt væk fra vejbanen, så uheld undgås. Vi har en lang række kunder, som får foretaget rensning af vejbrønde og sandfang, herunder ejer- og boligforeninger, erhvervskunder med parkeringspladser og mange andre.

En serviceaftale hos os betyder at der altid er styr på jeres vejbrønde, og dermed overholder i jeres forpligtelse som vejejere.

Ring og få en fast aftale

Vi tilbyder dig gerne en kundetilpasset serviceaftale på rensning af vejbrønde og tømning af sandfang. Ring for effektiv kloakservice 24/7 på telefon 22 960 960. Vi kører dagligt ud til opgaver på det meste af Sjælland, men primært i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vi har døgnservice - ALTID åbent - Ring hele døgnet

Kontakt os med det samme

Her er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har akut brug kloakservice – både tidligt og sent.

Akut Slamsugning ApS tilbyder en seriøs døgnservice på alle typer af kloak­rensninger, så skriv eller ring til os med det samme!

Ring for kloakservice alle dage døgnet rundt

Kontakt os på telefon 25 247 365 døgnet rundt, alle dage året rundt. Du kan altid fange vores døgnservice for kloakservice. Vi er eksperter i hurtigt og effektivt at hjælpe private og erhvervsdrivende, når der er akut brug for kloakservice.

Vi løser dine kloakprobemer - vi har ALTID åbent